زمان دقیق برگزاری کنکور سراسری برای گروه های مختلف

تمدید مهلت ثبت نام کنکور 94

کنکور هیچگاه حذف نخواهد شد

سه شنبه 28 بهمن پایان مهلت ثبت نام کنکور94

دانلود دفترچه راهنمای کنکور سراسری 94