دفترچه راهنمای آزمون سراسری 95

دریافت کد سوابق تحصیلی برای شرکت در آزمون سراسری

زمان ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد

شروع همایش های استانی علی میرصادقی

انتشار دفترچه اصلاحیه ثبت‌نام بدون آزمون دانشگاه‌ها